Aktualności

55 lecie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

31.08.2017 15:03

Stargardzki oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów świętuje 55-lecie działalności. Od 2003 roku jego przewodniczącą jest Wanda Wysocka. Oddział liczy ponad 1500 osób w tym 65 procent z nich to inwalidzi i renciści, pozostali to aktywni emeryci. 

Dla członków PZERiI organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne , działa przy nim klub seniora i wiele sekcji zainteresowań.

Dziś podczas uroczystości w Stargardzkim Centrum Kultury podziękowano sponsorom, władzom miasta i powiatu za wsparcie oraz najbardziej zasłużonym działaczom związku. Część z nich otrzymała złote odznaki przyznawane przez zarząd główny. Podczas uroczystości wystąpiły Kapela z Kamienia Pomorskiego, chór emerycki z Polic i stargardzkie Chabry.