ZESPOŁY I PRACOWNIE

PRACOWNIA TEATRALNA  - TEATR OGNIA FIRE ARROW

Teatr ognia to grupa działająca w Stargardzkim Centrum Kultury. Zajęcia mają formę warsztatów i poza nauką poskromienia ognia mają na celu rozwój kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i praca w zespole, które wpływają na wzrost poczucia własnej wartości młodych ludzi. Pierwszym krokiem są zajęcia poświęcone integracji grupy, następnym cykl warsztatów poświęconych nauce żonglowania piłeczkami, pojami oraz kijami. Kolejnym etapem są działania ukierunkowane na poprawę motoryki ciała oraz doskonalenia wyrażania emocji. Ostatni etap to przygotowanie pokazu umiejętności. 

lena


Pokaz ognia składa się z zaaranżowanych układów choreograficznych połączonych z elementami teatru, tańca i żonglerki. Do stworzenia świetlistego obrazu i podkreślenia ekspresyjnych efektów ognia, pokaz wykonany jest w plenerze, najczęściej po zmroku. Czerń nocy, światło ognia, ekspresja ruchu i muzyka pozwalają przenieść widza w świat żywiołu i wspólnie z twórcami przeżyć ekscytujące chwile malowane ogniem.


INSTRUKTORZY:

Mach - pomysłodawca oraz jeden z założycieli i główny trener POI. Swoją przygodę z fireshow zaczął od poi w 2006 roku. Współpracował z wieloma grupami do czasu powstania Fire Arrow. Jego głównym celem jest dobra wspólna zabawa oraz zarażanie miłością do POI, niemniej jednak, wiąże się to z ciężką pracą całej grupy. Określany jest  jako miłośnik – hobbysta, a zajmuje się szkoleniem nowego pokolenia stargardzkich kuglarzy oraz pilnowaniem porządku w grupie.

Krzysiek – pomysłodawca, jeden z założycieli i trener fire Staff. Zaczął prace z kijami ogniowymi w 2010 roku i jako samouk nie przystąpił do żadnej grupy ogniowej na stałe. Miał styczność z wieloma grupami teatralnymi jak i ogniowymi.

Jego głównym celem jest dobra zabawa. Określany jest jako człowiek dobry, szalony i rozważny.


Zapraszamy na zajęcia:

czwartki 17.00 -19.00 (Sala 3),

soboty 10.00 – 13.00 (Sala 3),

niedziele 11.00 – 14.00 (Sala baletowa)


•    FACEBOOK
 •    MISTERIUM PASCHALNE 18.04.2014r.