Kalendarz wydarzeń

Wakacyjny EKO Festyn - Stargard Zielonym do Góry

Koncerty
Początek: Niedziela, 15.07.2018, godz. 15:00
lenaWAKACYJNY EKO FESTYN - STARGARD ZIELONYM DO GÓRY


Zapraszamy na: „Wakacyjny EKO Festyn - Stargard Zielonym do Góry” 15 lipca 2018 r. (niedziela) w godzinach 15.00-18.00 Teatr Letni - Park Bolesława Chrobrego, Stargard

W programie:
Prelekcje o tematyce ekologicznej „Zwierzęta wokół Nas” - ZTPZ ze Stargardu,
Prelekcja Ekologiczna dot. zagrożonych gatunków roślin i zwierząt - SONiK z Chojny Witniczki
Występ zespołu „Seniority” UTW ze Stargardu
Występ zespołu „Lipka” z Kobylanki
Występ zespołu wokalnego „Chabry” ze Stargardu
Występ zespołu ludowego „Suchanianki” z Suchania
Warsztaty Twórcze
Warsztaty plastyczne + konkurs o tematyce ekologicznej „Chrońmy Zwierzęta”
Zbiórka Karmy dla Wolnożyjących i bezdomnych zwierząt
Punkt informacyjno-edukacyjny
∙ Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna Spółka Cywilna ze Stargardu
∙ Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt ze Stargardu
∙ Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu z Chojny Witniczki
Prezentacja i kiermasz wyrobów naturalnych - Koło Gospodyń Wiejskich z Reptowa i Zieleniewa15 lipca 2018r. w niedzielę Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do Teatru
Letniego na "Wakacyjny Eko Festyn- Stargard Zielonym do Góry", dofinansowany
w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. Podczas imprezy w godzinach 15:00 - 18:00 będzie
odbywała się zbiórka karmy dla wolnożyjących i bezdomnych zwierząt. Zbierać
będziemy

. mokrą karmę dla kotów oraz mleko dla kociąt

. makarony, kasze, ryż, makaron, itp.

. suplementy dla kociąt i psów

. zabawki dla zwierząt

Zebrane produkty przekazane zostaną Stowarzyszeniu Ochrony Natury i
Krajobrazu z Chojny Witniczki oraz Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Praw
Zwierząt ze Stargardu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI !