Kalendarz wydarzeń

Wakacyjny EKO Festyn - Stargard Zielonym do Góry

Wystawy
Początek: Niedziela, 08.07.2018, godz. 15:00

 „Wakacyjny EKO Festyn - Stargard Zielonym do Góry” pt. „Chrońmy Środowisko - odzyskując surowce wtórne”


Impreza realizowana w ramach projektu „Wakacyjny EKO Festyn - Stargard Zielonym do Góry” dofinansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


lenaWAKACYJNY EKO FESTYN - STARGARD ZIELONYM DO GÓRY

W programie imprezy:


Spektakl edukacyjny o charakterze ekologicznym pt. „Wieść się niesie, Ufo w lesie”

- Teatr Rozmaitości „GWITAJCIE” ze Szczecina

Prelekcje o charakterze ekologicznym i konkurs - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Występ zespołu wokalnego „Chabry” ze Stargardu

Wymiana zużytych elektroodpadów na sadzonki roślin ozdobnych

Stanowiska interaktywne gier edukacyjnych - Proeuropejskie Centrum Ekologiczne

Warsztaty Eko kolorowanka „Stargardzkie drzewo genealogiczne” - pozostaw ślad po sobie

oraz Aktywny Eko Spacer z kijkami z  Moniką Bielecką

Warsztaty upcyclingowe - Centrum Otwarte Drzwi

Podchody „Zielonym do Góry” (ścieżka edukacyjna) - grupa harcerzy Hufiec Stargard

Wystawa zdjęć przyrodniczych „Piękno natury oraz degradacja przyrody naszego regionu”

- Regina Skulska, pracownia fotograficzna SCK

Prezentacja i kiermasz wyrobów naturalnych - Koło Gospodyń Wiejskich z Reptowa

Koło Fortuny Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji UM



Regulamin wymiany zużytych elektroodpadów na sadzonki roślin ozdobnych

 1. Projekt „Wakacyjny Eko Festyn - Stargard Zielonym do Góry”, zwany dalej „Wydarzeniem”, pt. „Chrońmy Środowisko”- odzyskując surowce wtórne odbędzie się w dniu 8 lipca 2018 roku w godzinach 15:00 - 18:00 w Teatrze Letnim w Parku Chrobrego w Stargardzie.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 w Stargardzie (73-110), zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin bylinowych, zimnotrwałych, krzewów i drzew są mieszkańcy Stargardu i okolicznych gmin, którzy dostarczą w trakcie Wydarzenia, do wyznaczonego miejsc przez Organizatora, odpady następujących rodzajów: zużyty sprzęt RTV/AGD: elektryczny i elektroniczny (tzw. „elektrośmieci”), baterie, świetlówki/ żarówki, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5.
 4. Wymiana odpadów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniem pkt. 6.
 5. Przeliczenie ilości odpadów na bony.

ELEKTROŚMIECI

BATERIE

ŚWIETLÓWKI, ŻARÓWKI

Mały gabaryt

(mikser, lokówka itp.)

1 bon

10 - 30 sztuk

1 bon

2 - 4 sztuk

1 bon

Średni gabaryt

(telewizor, komputer, odkurzacz, itp.)

2 bony

31 - 60 sztuk

2 bony

5 - 7 sztuk

2 bony

Sprzęty wielogabarytowe (lodówka, pralka, itp.)

3 bony

61 - 80 sztuk

3 bony

8 - 10 sztuk

3 bony

Za każdą kolejną rzecz małego, średniego lub dużego sprzętu

1,2,3 bony

Za każde kolejne

30 sztuk

1 bon

Za każde kolejne

4 sztuki

1 bon


Decyzję o liczbie przydzielonych bonów w przypadku niewymienionych w regulaminie elektroodpadów podejmie

pracownik Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.


 1. Przelicznik bonów na sadzonki roślin.

1 bon - 1 sadzonka roślin bylinowych, zimnotrwałych

2 bony - 1 sadzonka roślin bylinowych, zimnotrwałych lub krzewu

3 bony - 1 sadzonka drzewka

 1. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 6 bonów.
 2. Wydawanie bonów oraz ich wymiana na sadzonki roślin odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia do czasu wyczerpania sadzonek roślin, ale nie dłużej niż do godziny 17:30 w dniu 8 lipca 2018r. w razie wyczerpania jednego z rodzajów sadzonek Organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia na bony innych sadzonek.
 3. Bony  nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.
 4. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Stargardzkiego Centrum Kultury.
 5. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany bonów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą rzecz w Regulaminie.
 6. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili opublikowania na stronie www.sck.stargard.pl.