SCK

# Stargard dla Niepodległej – Kultura jest już na FB.

Kiedy mówimy o patriotyzmie myślimy o heroizmie  poprzednich pokoleń walczących zbrojnie o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Współczesny patriotyzm niekoniecznie oznacza to samo, ponieważ nie musimy już przelewać krwi za niepodległość kraju. Dziś z definicji patriotą jest ten „kto sumiennie wypełnia swoje obowiązki względem narodu i czynne angażuje się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne”.

Zastanawialiśmy się jak poprzez projekt #Stargard dla Niepodległej – Kultura przypomnieć o potrzebie przywiązania do własnej państwowości, naszej historii, o szacunku do symboli narodowych, które budują naszą tożsamość, kształtują nas i integrują? Ponieważ naszym zadaniem nie jest nauczanie historii postanowiliśmy mówić o niej w sposób nam dostępny, a jednocześnie atrakcyjny i dający mieszkańcom Stargardu możliwość zaangażowania się we wszystkie działania projektowe. Właśnie dlatego #Stargard dla Niepodległej – Kultura ma charakter warsztatowy, interaktywny i międzypokoleniowy, uzupełniony o dwa wydarzenia kulturalne – koncert „Seniorzy dla Niepodległej” i „Moja Niepodległa”. 

# Stargard dla Niepodległej – Kultura ma swój profil na FB:

http://www.facebook.com/StargarddlaNiepodleglejKultura/ Chcemy by stał się on forum do kontaktu z  nami. Zachęcamy, więc do odwiedzin. Miłe widziane są polubienia, komentarze i udostępnienia. To proste gesty, które nic nie kosztują, a my będziemy pewni, że chcą Państwo z nami świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

Historia nie musi być nudna!

Proces tworzenia niepodległego państwa polskiego nie jest bezpośrednio związany z historią naszego miasta, nie mniej jednak wysiłek poprzednich pokoleń Polaków walczących o tę niepodległość i wolność jest nam bliski. Mamy taki sam szacunek dla symboli ojczystych i jesteśmy dumni z polskiej historii i tradycji. One budują naszą tożsamość narodową, bez względu na to skąd przybyli do Stargardu, po zakończeniu II wojny światowej, nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.

 „Pokażę Cię Polsko!” to cykl 12 spotkań z historykiem z wykształcenia i muzealnikiem z zawodu, którego zainteresowania koncentrują się wokół dziejów militarnych Pomorza Zachodniego w XX w. Spotkaniom towarzyszyć będą pokazy filmów o tematyce historycznej. Zachęcamy do udziału w ankiecie dostępnej już wkrótce w zakładce dotyczącej projektu #Stargard dla Niepodległej – Kultura/Ankiety. Od Państwa zależy, jakie filmy będą prezentowane od września do listopada. Z nami historia nie będzie nudna!

lenaHistoria nie musi być nudna!

Wizytówka #Stargard dla Niepodległej – Kultura, czyli krótki opis wszystkich działań projektowych.

​26.06.2018 10:29

Organizatorem zadania # Stargard dla Niepodległej – Kultura jest Stargardzkie Centrum Kultury. Projekt zakłada, że w terminie od 25 maja do 20 listopada w ramach zadania, które  dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” odbędą się spotkania z historykiem i pokazy filmowe pod hasłem „Pokażę Cię Polsko!” oraz warsztaty wokalne  - „Wyśpiewam Cię Polsko!”, warsztaty taneczne –  „Wytańczę Cię Polsko!,” warsztaty plastyczne i rękodzieła – „Wymaluję Cię Polsko!” i dwa wydarzenia kulturalne –  „Seniorzy dla Niepodległej” i „Moja Niepodległa”.

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz włączenie mieszkańców Stargardu w szerszym niż dotychczas zakresie w godne celebrowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy, więc wszystkich mieszkańców Stargardu do aktywnego udziału we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu! Otwórzmy się na # Stargard dla Niepodległej – Kultura!

#Stargard dla Niepodległej - Kultura wystartował!

21.06.2018 13:15

W dniu 20 czerwca 2018 roku, w siedzibie Stargardzkiego Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu realizującego projekt #Stargard dla Niepodległej – Kultura z partnerami projektu, którymi są:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Stargardzie, a w szczególności Warsztat Terapii Zajęciowej(WTZ),

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie,

Uniwersytet III Wieku w Stargardzie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie,

Firma Lumix w Stargardzie,

Gmina Miasto Stargard,

Twoje Radio 90,3 FM – partner i patron medialny projektu,

Głos Szczeciński. Oddział w Stargardzie – patron medialny.

Celem spotkania było omówienie poszczególnych działań kulturalno – edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji, które zadeklarowały chęć czynnego udziału w projekcie m.in. Przedszkole Miejskie Nr 1 i 2, Komenda Hufca ZHP Stargard, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz instruktorzy. Niestety nie wszyscy, w zaproponowanym przez nas terminie, mogli przybyć do SCK, ale zespół projektowy będzie spotykał się co najmniej raz w miesiącu, więc z pewnością przy okazji kolejnych spotkań, będzie nas jeszcze więcej.

Organizatorem zadania #Stargard dla Niepodległej – Kultura jest Stargardzkie Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

#Stargard dla Niepodległej - Kultura" Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

24.05.2018 10:18

Wnioski rozpatrywane były w dwóch etapach: etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Biuro Programu Niepodległa, która polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych i etapie oceny punktowej, dokonywanej przez Zespół Oceniający i Biuro Programu Niepodległa. Wg listy
rankingowej, wśród 218 wniosków, projekt "#Stargard dla Niepodległej - Kultura", znalazł się na 55 miejscu! Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania to 70 punktów. ".Ze względu na dużą liczbę
złożonych wniosków, zgodnie z par. 10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor Biura Programu "Niepodległa" podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji do 79,33 punktów." Projekt Stargardzkiego Centrum Kultury uzyskał 83,66 punktów.

Projekt  pn. # Stargard dla Niepodległej – Kultura” otrzymał dofinansowanie!!!

23.05.2018 10:18

Stargardzkie Centrum Kultury aplikowało o dofinansowanie projektu #Stargard dla Niepodległej – Kultura. ze środków Biura Programu Niepodległa -  państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Do programu złożono 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 218 projektów na łączną kwotę 13 mln zł. Nasz projekt został oceniony pozytywnie. Rozpoczynamy więc przygotowania. Oj będzie się działo! Bądźcie z nami! 
Wyniki konkursu: http://mail.mailnews.pl/c/joeqrmzyhq/f2xvyizv0p/